صفحه اصلی

هاب آیریک

هاب آیریک شبکه خدمات فناوری است که خدمات آن به طور گسترده  شامل تمامی شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای فناور، کارخانجات و صنایع کشور و حتی اشخاص حقیقی علاقمند به توسعه فناوری می شود. این خدمات در راستای توانمند سازی شرکتها در ابعاد مختلف می باشد.

در زمینه رفع چالشهای فناوری، تیم آیریک مشکل فنی صنعت را شناسایی می کند و آن نیاز را در قالب rfp یا سند درخواست رفع چالش تهیه می کند و جهت رفع آن و رسیدن به راه حل مطلوب در کمترین  زمان و با کمترین هزینه ممکن به واحد تحقیق و توسعه شرکت کمک می کند.

هاب آیریک با ارایه مشاوره و آموزشهای تخصصی در حوزه کسب و کار، به تقویت توان مدیریتی و کارشناسان مجموعه های تولیدی کمک می کند و بهبود همه جانبه در جهت توسعه سازمانی را فراهم می کند.

شرکت سنجش و دانش آیریک

شبکه ی خدمات فناوری آیریک کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارگزار فن بازار ملی است. ما پل ارتباطی بین شرکت های دانش بنیان و صنعت هستیم. نیازهای صنایع مختلف را شناسایی می کنیم و از طریق شرکتهای دانش بنیان تلاش می کنیم این نیازها در داخل کشور برطرف گردند.

خدمات هاب آیریک

مشاوره و منتورینگ

آموزش

شبکه تعاملی

سرمایه گذاری

ارزش گذاری و امکان سنجی

عارضه یابی

جذب سرمایه

آمارهای هاب آیریک

1
نیازهای فناورانه مستند شده
1
نیازهای فناورانه رفع شده
1
فناوران شبکه هاب آیریک
1
شرکتهای ارزیابی شده

رویدادها

همکاران ما

فهرست